Съм ли...

Съм ли...

Каталожен №: 262870

Издателство: Парадигма

Автори: Маргарита Стефанова

ISBN: 954-326-026-5

Година: 2005

В наличност!
Цена нов: 
5,50 лв.

Описание на артикула:

Книгата е разделена на пет глави. Първата глава представя същността на психологическото консултиране и терапията за повишаване на самооценката и психичното благополучие на клиента. Тя е с теоретична насоченост. Останалите четири глави са практически ориентирани и очертават отговори на въпроси, поставени от широк кръг хора. Те дават основните линии, посоката на възможно търсене на отговор на вътрешни конфликти. За всеки отделен случай съм се стремяла да пресъздам накратко в най-общ вид причината за възникването на проблема.

Нагоре