Социология, антропология и науки за културата

1 2 3 4 5
Интеграционните процеси през 70-те години на ХХ век

Интеграционните процеси през 70-те години на ХХ век

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 12,00 лв.

Войната на идеите

Войната на идеите

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

За "плоската" земя, за дяволите на върха на иглата и други неща

За "плоската" земя, за дяволите на върха на иглата и други неща

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 10,00 лв.

Корея - корейско странознание

Корея - корейско странознание

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 9,00 лв.

Диалогът с другия: Балкански измерения на европейската идентичност

Диалогът с другия: Балкански измерения на европейската идентичност

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

Социологията пред предизвикателството на различията. Сборник, посветен на 30-годишнината на катедра Социология

Социологията пред предизвикателството на различията. Сборник, посветен на 30-год...

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 10,00 лв.

Европейските ценности в днешното българско общество

Европейските ценности в днешното българско общество

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 25,00 лв.

Поредица Университетска библиотека. Том  460: Отвъд дисциплинарните (само)ограничения

Поредица Университетска библиотека. Том 460: Отвъд дисциплинарните (само)ограни...

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

Право на културно многообразие

Право на културно многообразие

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 10,00 лв.

1 2 3 4 5