Туризъм

1 2 3 4
Въведение в туризма

Въведение в туризма

Нов български университет

Цена Нов: 18,00 лв.

От реферата до магистърската теза. Академично писане за студенти + електронни ресурси

От реферата до магистърската теза. Академично писане за студенти + електронни ре...

БГ Учебник

Цена Нов: 14,00 лв.

Културен турзиъм

Културен турзиъм

Тракийски университет

Цена Нов: 30,00 лв.

Междукултурен диалог в туризма

Междукултурен диалог в туризма

УИ "Неофит Рилски"

Цена Нов: 8,80 лв.

Туроператорска и агентска дейност: операционализиране

Туроператорска и агентска дейност: операционализиране

УИ "Неофит Рилски"

Цена Нов: 8,30 лв.

Ресурсна осигуреност на туристическата дестинация

Ресурсна осигуреност на туристическата дестинация

УИ "Неофит Рилски"

Цена Нов: 10,80 лв.

География на туристическата инфраструктура

География на туристическата инфраструктура

УИ "Епископ Константин Преславски"

Цена Нов: 13,00 лв.

Пирин - туристически маршрути. Илюстрована енциклопедия

Пирин - туристически маршрути. Илюстрована енциклопедия

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 35,00 лв.

Антарктически дневници

Антарктически дневници

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 9,99 лв.

1 2 3 4