Осигуряване на устойчив туризъм в туристическата дестинация

Осигуряване на устойчив туризъм в туристическата дестинация

Каталожен №: 261322

Издателство: УИ "Неофит Рилски"

Автори: Мария Станкова

ISBN: 978-954-680-719-9

Година: 2010

Страници: 243

В наличност!
Цена нов: 
8,80 лв.

Описание на артикула:

Съвременната международна туристическа индустрия се развива в сложна политическа, икономическа и засилваща се конкурентна среда. Резкият спад в международните пристигания през 2008-2009 г. се дължи на драстичната промяна в цялостната икономическа ситуация в света след икономическия колапс през 2008 г. Започнала от финансовия сектор, икономическата криза се прояви в реалната икономика и предизвика спад, който в сферата на туризма засегна най-големите страни-емитенти на туристи, както и по-голяма част от популярните, но далечни за емитивните пазари туристически дестинации. В тази връзка СТО прогнозира определен ръст в туристическото развитие през идните години, който обаче в голямата си част ще се дължи на алтернативни форми на туризъм, пътуванията до близки дестинации и краткотрайния отдих. Очакванията по отношение на тях са за надвишаване с 20 % спрямо всички други форми и видове туризъм и е с потенциал за много по-висок ръст в сравнение с тях.

Нагоре