Технически науки

1 2 3 4 5
Ръководство за проектиране на канализационни мрежи и съоръжения

Ръководство за проектиране на канализационни мрежи и съоръжения

Техника

Цена Нов: 25,00 лв.

Пречистване на природни води

Пречистване на природни води

Техника

Цена Нов: 22,00 лв.

От реферата до магистърската теза. Академично писане за студенти + електронни ресурси

От реферата до магистърската теза. Академично писане за студенти + електронни ре...

БГ Учебник

Цена Нов: 14,00 лв.

Спътникови комуникации

Спътникови комуникации

УИ "Епископ Константин Преславски"

Цена Нов: 18,00 лв.

Ръководство за упражнения по експлоатация на машинно тракторния парк

Ръководство за упражнения по експлоатация на машинно тракторния парк

Тракийски университет

Цена Нов: 8,00 лв.

Параметрично оптимизиране на цилиндрични зъбни предавки

Параметрично оптимизиране на цилиндрични зъбни предавки

Техника

Цена Нов: 8,00 лв.

Инженерна екология

Инженерна екология

Техника

Цена Нов: 20,00 лв.

Инженерна логистика

Инженерна логистика

Техника

Цена Нов: 23,00 лв.

Национална аерокосмическа система за мониторинг и защита от природните екокатастрофи

Национална аерокосмическа система за мониторинг и защита от природните екокатаст...

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 12,00 лв.

1 2 3 4 5