Технически науки

1 2 3 4 5
Практикум по квантова електроника и лазерна техника

Практикум по квантова електроника и лазерна техника

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 7,00 лв.

Основи на електротехниката и електрониката

Основи на електротехниката и електрониката

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 5,00 лв.

Топлинно стопанство

Топлинно стопанство

Техника

Цена нов: 23,00 лв.

Полупроводникови материали и структури за наноелектроника

Полупроводникови материали и структури за наноелектроника

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

Електротехника и електрически машини

Електротехника и електрически машини

УИ "Епископ Константин Преславски"

Цена Нов: 16,00 лв.

Ръководство за упражнения за специалностите "комуникационна техника и технологии" и "електроника"

Ръководство за упражнения за специалностите "Комуникационна техника и технологии...

УИ "Неофит Рилски"

Цена Нов: 9,30 лв.

Енциклопедия на електрониката. Том 1: Елементи и технологии

Енциклопедия на електрониката. Том 1: Елементи и технологии

Техника

Цена Нов: 20,00 лв.

Енциклопедия на електрониката. Том 2: Компютри, дискове и ленти

Енциклопедия на електрониката. Том 2: Компютри, дискове и ленти

Техника

Цена Нов: 19,00 лв.

Енциклопедия на електрониката. Том 3: Интегрални схеми и сензори

Енциклопедия на електрониката. Том 3: Интегрални схеми и сензори

Техника

Цена Нов: 19,00 лв.

1 2 3 4 5