Архитектура, строителство и геодезия

1 2 3
Култова архитектура и изкуство на хетеродоксните мюсюлмани в България (XVI–XX век) бекташи и къзълбаши/алеврии

Култова архитектура и изкуство на хетеродоксните мюсюлмани в България (XVI–XX ве...

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 14,00 лв.

Османска архитектура и изкуство в България. Избрани студии. Том 1

Османска архитектура и изкуство в България. Избрани студии. Том 1

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 23,00 лв.

Студени завърчни пукнатини и тяхното заваряване

Студени завърчни пукнатини и тяхното заваряване

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 21,00 лв.

Архитектурното изкуство на старите българи. Том 4: Поствъзраждане

Архитектурното изкуство на старите българи. Том 4: Поствъзраждане

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 25,00 лв.

Архитектурното изкуство на старите българи. Том 2: Късно средновековие и Възраждане. Том 3: Приложение

Архитектурното изкуство на старите българи. Том 2: Късно средновековие и Възражд...

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 25,00 лв.

Архитектурното изкуство на старите българи. Том 1: Средновековие

Архитектурното изкуство на старите българи. Том 1: Средновековие

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 15,00 лв.

Суфизъм, архитектура и изкуство на турците в България. Избрани студии. Том 2

Суфизъм, архитектура и изкуство на турците в България. Избрани студии. Том 2

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 21,00 лв.

Сградостроителството в България. Том 2. 1945–1989 г.

Сградостроителството в България. Том 2. 1945–1989 г.

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 13,00 лв.

Теория на еластичността, устойчивост и динамика на строителните конструкции

Теория на еластичността, устойчивост и динамика на строителните конструкции

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 20,00 лв.

1 2 3