Електротехника, електроника и автоматика

1 2 3
Компютъризирани системи за измерване в реално време

Компютъризирани системи за измерване в реално време

УИ "Неофит Рилски"

Цена Нов: 8,00 лв.

Усилвателни интегрални схеми

Усилвателни интегрални схеми

Техника

Цена Нов: 14,00 лв.

Наръчник по приложение на TTL и CMOS интегрални схеми

Наръчник по приложение на TTL и CMOS интегрални схеми

Техника

Цена Нов: 15,00 лв.

Основи на електротехниката и електрониката

Основи на електротехниката и електрониката

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 5,00 лв.

Практикум по квантова електроника и лазерна техника

Практикум по квантова електроника и лазерна техника

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 7,00 лв.

Полупроводникови материали и структури за наноелектроника

Полупроводникови материали и структури за наноелектроника

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

Електротехника и електрически машини

Електротехника и електрически машини

УИ "Епископ Константин Преславски"

Цена Нов: 16,00 лв.

Ръководство за упражнения за специалностите "комуникационна техника и технологии" и "електроника"

Ръководство за упражнения за специалностите "Комуникационна техника и технологии...

УИ "Неофит Рилски"

Цена Нов: 9,30 лв.

Енциклопедия на електрониката. Том 1: Елементи и технологии

Енциклопедия на електрониката. Том 1: Елементи и технологии

Техника

Цена Нов: 20,00 лв.

1 2 3