Електрическа част на електрически централи

Електрическа част на електрически централи

Каталожен №: 262504

Издателство: Техника

Автори: Стефан Етърски

ISBN: 978-954-030-675-9

Година: 2010

Страници: 516

В наличност!
Цена нов: 
20,00 лв.

Описание на артикула:

В книгата са дадени основни сведения за особеностите и режимите на работа на електрическите централи и подстанции. Разгледани са техническите и експлоатационните характеристики, принципното устройство и изборът на електрическите апарати и тоководещи части и на основните електрически съоръжения в електрическите централи и подстанции - синхронни генератори и компенсатори, силови трансформатори и автотрансформатори. Изяснени са начините на заземяване на звездните центрове в електрическите мрежи и заземяващите устройства. Разгледани са въпросите за ограничаване на токовете на късо съединение, главните електрически схеми, конструкциите и компановките на разпределителните уредби, собствените нужди за променлив и постоянен ток и схемите за захранването им, системите за управление на електрическите централи и подстанции. Учебникът е предназначен за студентите от специалността "Електренергетика" по дисциплината "Електрическа част на електрическите централи и подстанции". Може да се използва и от студентите от други електротехнически специалности, а така също от проектанти и специалисти в електроенергийната система.

Нагоре