Материали и материалознание

Металогения на оловото и цинка

Металогения на оловото и цинка

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 10,00 лв.

Материалознание и технология на материалите

Материалознание и технология на материалите

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

Ръководство по инженерна графика, материалознание и техническа механика

Ръководство по инженерна графика, материалознание и техническа механика

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 10,00 лв.

Изследване на триенето при някои тъкани

Изследване на триенето при някои тъкани

УИ "Неофит Рилски"

Цена Нов: 7,20 лв.

Механика на материалите

Механика на материалите

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 8,00 лв.

Metal Behaviour and Predictive Simulation in the Thermomechanical Processing

Metal Behaviour and Predictive Simulation in the Thermomechanical Processing

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 18,00 лв.

Материалознание

Материалознание

Техника

Цена Нов: 25,00 лв.

Структура на металите. Електронномикроскопски атлас

Структура на металите. Електронномикроскопски атлас

Техника

Цена Нов: 3,00 лв.

От реферата до магистърската теза. Академично писане за студенти + електронни ресурси

От реферата до магистърската теза. Академично писане за студенти + електронни ре...

БГ Учебник

Цена Нов: 14,00 лв.