Механика на материалите

Механика на материалите

Каталожен №: 261598

Издателство: Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Автори: Ангел Балтов, Мариана Попова

ISBN: 978-954-322-278-8

Година: 2009

Страници: 312

В наличност!
Цена нов: 
8,00 лв.

Описание на артикула:

Изложени са последователно представите за деформирането и разрушаването на материалите на различни структурни нива. Разгледани са редица характерни механо-математични модели на еластични, пластично деформиращи се и вискозо-еластични материали. Дадени са основните принципи на моделирането на прехода между отделните структурни нива на материала. Включени са още елементи на механиката на разрушаването, моделиране на механичното поведение на анизотропни материали и др. Тук намират място и някои резултати от собствени изследвания на авторите в областта на механиката на разносъпротивляемите материали и гъвкавите композити.

Нагоре