Структура на металите. Електронномикроскопски атлас

Структура на металите. Електронномикроскопски атлас

Каталожен №: 262506

Издателство: Техника

Автори: Ганка Златева, Златанка Мартинова

ISBN: 954-030-389-3

Страници: 110

В наличност!
Цена нов: 
3,00 лв.

Описание на артикула:

В атласа чрез трансмисионна електронна микроскопия са разгледани основните дефекти в кристалната решетка (дислокации, ваканции, граници на зърна, двойници); структурните механизми на процесите пластична деформация, полигонизация, рекристализация и на фазовите превръщания в твърдо състояние. Отделено е внимание на нарастването на кристалите, структурата на метално стъкло и на бързозакалени микрокристални сплави. Дадени са примери с които са демонстрирани възможностите на ТЕМ за решаване на практически проблеми. Атласът е предназначен за студентите и аспирантите от висшите учебни заведения, изучаващи металознание, физика на металите, термично обработване и пластична деформация на металите. Ще представлява интерес за физиците и инженерите, работещи в областта на материалознанието и технологията на металите.

Нагоре