Основи на инженерното проектиране - Ръководство

Основи на инженерното проектиране - Ръководство

Каталожен №: 285636

Издателство: Софттрейд

Автори: Нели Ганева, Михаил Лепаров, Георги Станчев

ISBN: 978-954-334-059-0

Година: 2014

Страници: 188

В наличност!
Цена употребяван: 
9,80 лв.

Описание на артикула:

Настоящото ръководство за упражнения съдържа курсовите задачи, които студентите от ФТК, ФКСУ и ФЕТТ на ТУ - София разработват в рамките на дисциплината "Основи на инженерното проектиране".

За всяка курсова задача са дадени:

- цели на задачата;

- задания;

- предварителни сведения, необходими за изясняване характера на задачата;

- указания за изпълнението ѝ;

- примерно изпълнение.

Нагоре