Здравеопазване и спорт

1 2 3 4 5
Етични и правни граници на съвременните медицински грижи

Етични и правни граници на съвременните медицински грижи

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

Атлас по анатомия на човека. Том 1

Атлас по анатомия на човека. Том 1

Софтпрес

Цена Нов: 75,00 лв.

Атлас по анатомия на човека. Том 2

Атлас по анатомия на човека. Том 2

Софтпрес

Цена Нов: 75,00 лв.

Домашни грижи - Ръководство за обучение на гериатрични специалисти

Домашни грижи - Ръководство за обучение на гериатрични специалисти

Тракийски университет

Цена Нов: 36,52 лв.

Функционална биохимия на човека

Функционална биохимия на човека

Тракийски университет

Цена Нов: 25,00 лв.

Ръководство по клинична фармакология

Ръководство по клинична фармакология

Тракийски университет

Цена Нов: 12,00 лв.

Сборник с тестови въпроси за ушно-носно-гърлени болести за студенти-медици

Сборник с тестови въпроси за ушно-носно-гърлени болести за студенти-медици

Тракийски университет

Цена Нов: 9,00 лв.

Спешни състояния в ендокринологията

Спешни състояния в ендокринологията

Тракийски университет

Цена Нов: 19,00 лв.

Биологично оръжие

Биологично оръжие

Тракийски университет

Цена Нов: 16,00 лв.

1 2 3 4 5