Здравеопазване и спорт

3 4 5 6 7
Атлас по анатомия на човека. Том 4

Атлас по анатомия на човека. Том 4

Софтпрес

Цена Нов: 75,00 лв.

Атлас по анатомия на човека. Том 3

Атлас по анатомия на човека. Том 3

Софтпрес

Цена Нов: 75,00 лв.

История на медицинските науки в България

История на медицинските науки в България

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 28,00 лв.

Учебник по нервни болести. Обща неврология

Учебник по нервни болести. Обща неврология

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 60,00 лв.

Съвременно състояние на рикетсиозите в света и в България

Съвременно състояние на рикетсиозите в света и в България

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 20,00 лв.

Клинико-морфологична отология

Клинико-морфологична отология

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 15,00 лв.

Инфектология

Инфектология

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 35,00 лв.

Антибактериални антибиотици

Антибактериални антибиотици

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 7,00 лв.

Измерване на здравето: теории, практики, дискусии

Измерване на здравето: теории, практики, дискусии

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 7,00 лв.

3 4 5 6 7