Медицина

3 4 5 6 7
Задачи по аналитична химия

Задачи по аналитична химия

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

12 клинични случая от реанимационната практика. Клинични и теоретични разсъждения

12 клинични случая от реанимационната практика. Клинични и теоретични разсъждени...

Парадигма

Цена Нов: 20,00 лв.

Учебник по неврология за медицински сестри и акушерки

Учебник по неврология за медицински сестри и акушерки

Тракийски университет

Цена Нов: 12,00 лв.

Етични и правни граници на съвременните медицински грижи

Етични и правни граници на съвременните медицински грижи

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

История на медицинските науки в България

История на медицинските науки в България

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 28,00 лв.

Медицинска информатика

Медицинска информатика

Нов български университет

Цена Нов: 25,00 лв.

Хронична фасциолоза и ендогенни инхибитори на клетъчната пролиферация

Хронична фасциолоза и ендогенни инхибитори на клетъчната пролиферация

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 3,50 лв.

Измерване на здравето: теории, практики, дискусии

Измерване на здравето: теории, практики, дискусии

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 7,00 лв.

Антибактериални антибиотици

Антибактериални антибиотици

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 7,00 лв.

3 4 5 6 7