Спорт

1 2
Японски бойни изкуства. Кратка енциклопедия

Японски бойни изкуства. Кратка енциклопедия

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 10,00 лв.

Методика за комплексна оценка на психофизическите характеристики на студенти от икономически и управленски науки

Методика за комплексна оценка на психофизическите характеристики на студенти от ...

УНСС

Цена Нов: 7,90 лв.

Процесуални и резултативни особености на ориентировъчната дейност на децата във физическото възпитание

Процесуални и резултативни особености на ориентировъчната дейност на децата във ...

УИ "Неофит Рилски"

Цена Нов: 9,30 лв.

Футбол

Футбол

УИ "Неофит Рилски"

Цена Нов: 11,60 лв.

Обучението по тенис във висшето училище

Обучението по тенис във висшето училище

УИ "Неофит Рилски"

Цена Нов: 6,20 лв.

Лека атлетика

Лека атлетика

УИ "Неофит Рилски"

Цена Нов: 7,40 лв.

Физическо възпитание, социална интеграция, спорт

Физическо възпитание, социална интеграция, спорт

УИ "Неофит Рилски"

Цена Нов: 6,10 лв.

Кирил Ракаров. С червената фланелка

Кирил Ракаров. С червената фланелка

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 10,00 лв.

История на спорта джудо в България

История на спорта джудо в България

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 10,00 лв.

1 2