Лека атлетика

Лека атлетика

Каталожен №: 261297

Издателство: УИ "Неофит Рилски"

Автори: Чавдар Коцев

ISBN: 978-954-680-679-6

Година: 2010

Страници: 157

В наличност!
Цена нов: 
7,40 лв.

Описание на артикула:

Учебникът е предназначен за студентите от специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание" в ЮЗУ - Благоевград и задоволява нуждата от теоретико-методическата им подготовка по дисциплината "Лека атлетика". Съдържанието на учебника включва необходимите знания за леката атлетика като основен спорт, заемащ централно място в учебните програми по физическо възпитание. По подходящ начин е анализирана техниката и е представена методическата последователност на обучение в лекоатлетическите упражнения, като акцентът е поставен върху тези, които са най-подходящи и достъпни за учениците в учебния процес по физическо възпитание в условията на училището. Посочени са най-често допусканите грешки в процеса на обучението, причините за тях и пътищата за отстраняването им. Специално място е отделено на урока с лекоатлетическа насоченост. Направен е педагогически анализ на структурата, съдържанието, организацията и методическите изисквания за провеждането му. Изяснени са общометодологичните въпроси на учебния процес по лека атлетика в училище и основните изисквания за ефективно провеждане на лекоатлетическата подготовка в целия диапазон на ученическата възраст.

Нагоре