Кинезитерапия при медико-социални заболявания

Кинезитерапия при медико-социални заболявания

Каталожен №: 261283

Издателство: УИ "Неофит Рилски"

Автори: Париз Паризов,  Николай Лишев

ISBN: 978-954-680-557-7

Година: 2008

Страници: 263

В наличност!
Цена нов: 
7,10 лв.

Описание на артикула:

В съвременното демократично общество държавата все повече има възможност да обгрижва онази част от своите граждани, които не са в състояние да водят пълноценен живот, поради здравословни и социални проблеми. В социалната сфера най-голямо значение се отдава на две приоритетни направления - социални условия и социално положение. При социалните услуги една от главните задачи наред с останалите е профилактика, поддържане и укрепване здравето на обслужваните лица. Физическото и психическото здраве на всеки индивид е една основна предпоставка за по-качествено протичане на живота му, за успешно приспособяване към околната среда. Доброто здраве на даден контингент от обществото е един от важните показатели за дейността на съответното социално звено, като съдържа в себе си и определени икономически потенциал.

Нагоре