Задачи и тестове за външно оценяване по история и цивилизация след 7 клас

Задачи и тестове за външно оценяване по история и цивилизация след 7 клас

Каталожен №: G210492

Издателство: Анубис

Автори: Румяна Цветкова

ISBN: 978-954-426-959-3

Година: 2014

Страници: 48

В наличност!
Цена нов: 
3,50 лв.

Описание на артикула:

Разработените тестови задачи:
• са обособени в два раздела – тематични тестове, покриващи петте основни раздела на учебната програма по история и цивилизация за 7. клас, и годишни тестове по формaта на изпита за външно оценяване след 7. клас
• дават възможност за усвояване на допълнителни знания и умения
• съдържат необходимите вътрешнопредметни връзки
• помагат за затвърдяване и практическо прилагане на усвоените знания
• подтикват учениците да търсят нова актуална информация.

С помощта на карти, схеми и изображения се проверяват уменията на учениците:
• да четат историческа карта
• да използват и анализират данни от схеми, диаграми и таблици
• да си служат със съответните исторически термини
• да се ориентират по линията на времето 
• да разпознават най-важните културни и исторически явления, личнос­ти, обекти и артефакти, застъпени в учебната програма за 7. клас.

Всеки от тематичните тестове е в два равностойни варианта, което позволява работа по групи. Решаването на тестовете има за цел да установи в каква степен ученикът владее знанията, уменията, компетенциите, моделите на поведение и ценностите, предвидени в учебната програма. 

 

 

Нагоре