Задачи и упражнения по български език за 3 клас

Задачи и упражнения по български език за 3 клас

Каталожен №: G200853

Издателство: Булвест 2000

Автори: Георги Георгиев

ISBN: 978-954-180-849-8

Година: 2013

Страници: 62

В наличност!
Цена нов: 
4,50 лв.

Описание на артикула:

Помагалото подпомага учениците, учителите и родителите в езиковото и литературното обучение на третокласниците за затвърдяване и разширяване на формираните езикови и комуникативноречеви умения и компетентности. Разнообразните езикови задачи и упражнения съдействат за успешното овладяване на знанията за езиковите единици от фонетиката, морфологията, лексикологията и синтаксиса и прилагането им в речевата практика на учениците.
Помагалото съдържа:

- 24 теми, които обхващат цялото учебно съдържание по български език в трети клас;

- задачи със занимателен и познавателен характер към всяка тема;

- богат илюстративен материал, който онагледява задачите или носи допълнителна информация;

- разнообразни дейности, които съдействат за активизиране на мисловната дейност на учениците, за трайното и непринудено усвояване на учебния материал;

- 5 теста, насочени към развитието и усъвършенстването на специфични компетентности, свързани с извличане на информация, тълкуване и интерпретиране на разнообразни в жанрово и стилово отношение писмени текстове.

Помагалото дава възможност за:

- проверка на равнището на овладяване на знанията и уменията в рамките на пет или десет минути по време на урока;

- проверка на нивото на овладяване на знанията по вече изучена урочна единица или раздел;

- самостоятелна или домашна работа;

- периодична проверка на развитието на уменията за разбиране, тълкуване и интерпретиране на текст.

Полиграфическото изпълнение на помагалото позволява всяка тема да бъде отделена от книжното тяло и използвана за самостоятелна работа.

 

Нагоре