УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 7. КЛАС

Учебник по български език за 7. клас

Притурка към учебника по български език за 7. клас

Работни листове по български език за 7. клас

Справочни таблици по български език за НВО в 7. клас

Учебник по литература за 7. клас

Притурка към учебника по литература за 7. клас

Работни листове по литература за 7. клас

Справочни таблици по литература за НВО в 7. клас

Примерни тестове по български език и литература за външно оценяване и прием в гимназия след 7. клас

Отговори и обяснения на примерните тестове по български език и литература за външно оценяване

Христоматия по литература за външно оценяване в 7. клас. С българските произведения от 5., 6. и 7. клас

Характеристика на литературни герои и художествени образи от българските произведения в 5., 6. и 7. клас

Книга за учителя по български език и литература за 7. клас

24 тематични теста по български език и литература за 7. клас

Тренировъчни тестове по БЕЛ за 6. клас за външно оценяване

Как се пише? Основни правила за езикова грамотност