БГ Учебник

БГ Учебник

Дейността на издателството датира от 2014 г., а до момента под логото му са излезли десетки заглавия: учебници и учебни помагала, справочници, научнопопулярни книги. Интересът на издателството е насочен главно в сферата на българския език и българската история, но в каталога му има също математически и литературни издания. Специално място заемат тетрадките от серията "Великите българи", които се предлагат в няколко разновидности. Издателство "БГ Учебник" е член на Асоциация "Българска книга".