Онлайн програма за обратно изкупуване на учебници

12 август – 12 септември 2019 г.

  

ВЪРНИ СТАРИТЕ СИ УЧЕБНИЦИ С КУРИЕР ЗА НАША СМЕТКА И ПОЛУЧИ ОТСТЪПКА С БОНУС ТОЧКИ ЗА НОВА ПОРЪЧКА

 

Имаш учебници, които си купил от bguchebnik.com, и искаш да ги продадеш?

–  Отвори www.bguchebnik.com, влез с името и паролата си, отиди в "Моят профил".

–  Кликни на "Изкупуване на учебници" в лявото меню и прегледай учебниците, които си поръчвал от нас.

–  Отбележи учебниците, които искаш да ни продадеш, виж каква сума ще получиш за тях и ни изпрати заявка за изкупуване.

–  След това отиди в офис на "Спиди" и ни изпрати учебниците до офиса на "Спиди" в гр. София, ул. "Искърско шосе" 13, като задължително посочиш, че са за наша сметка (на БГ Учебник) по договор.

–  След като ги получим, ще ги прегледаме, и ако са в добро състояние, ще заредим профила ти с бонус точки, които се равняват на сумата, за която сме изкупили учебниците ти.

–  Ако сред изпратените от теб учебници има такива в лошо състояние, те няма да бъдат изкупени.

 

Условия на онлайн програмата за обратно изкупуване на учебници, закупени от bguchebnik.com

 

1. БГ Учебник предлага, но не се задължава, да изкупи от свои клиенти учебници, закупени от онлайн книжарницата bguchebnik.com, след като БГ Учебник прецени, че са изпълнени настоящите условия и предлаганите за изкупуване учебници са в добро състояние, без липсващи и/или повредени страници и корици.

2. Прехвърлянето на собствеността на учебниците става чрез покупко-продажба. За дата на прехвърляне на собствеността върху учебниците се приема датата, на която БГ Учебник удостоверява, че е изкупил учебниците чрез зареждане на профила на Продавача със съответния брой бонус точки.

3. Страни по сделката са: физическо лице, което продава учебниците си, наричано Продавач, и „БГ Учебник Трейд“ ЕООД с ЕИК 203210931, което купува учебниците, наричано Купувач или БГ Учебник.

4. На обратно изкупуване подлежат всички учебници, учебни помагала, учебни тетрадки, атласи, сборници и т.н., които БГ Учебник е преценил, че може да изкупи.

     4.1.            Всички учебници, учебни помагала, учебни тетрадки, атласи, сборници и т.н., които могат да бъдат изкупени, са предварително посочени в изготвен от БГ Учебник списък, който е невидим за Продавача.

     4.2.            Видими за Продавача са само учебниците, купени от него онлайн от bguchebnik.com, които БГ Учебник може да изкупи.

     4.3.            Учебниците, които не подлежат на обратно онлайн изкупуване, не са видими за Продавача.

     4.4.           Всички учебници и помагала трябва да са в добро външно състояние и да не са смачкани, скъсани, надраскани и върху тях да не са лепени етикети, с изключение на етикетите на БГ Учебник на гърба им.

     4.5.            Всички учебници и помагала трябва да са в добро вътрешно състояние и в тях не трябва да е писано и/или драскано, и не трябва да липсват страници.

     4.6.            БГ Учебник си запазва правото да не изкупи определени учебници в случай, че същите не са търсени, или БГ Учебник разполага с големи количества от тях, или по друга причина, по негова преценка.

5. НЕ подлежат на изкупуване:

     5.1.            Учебници, учебни тетрадки и помагала, извън предварително посочените в списъка на БГ Учебник.

     5.2.            Учебници и помагала, които не са в добро външно и/или вътрешно състояние.

6. На обратно онлайн изкупуване подлежат единствено учебници, които са закупени онлайн от bguchebnik.com.

7. БГ Учебник си запазва правото да откаже да изкупи определени учебници, които са изпратени от Продавач, ако те отговарят са посочените в тези условия изисквания. Това се удостоверява с Протокол за отказ от изкупуване, който се съставя от БГ Учебник.

8. Изпратените от Продавача учебници трябва напълно да съответстват със заявените от него учебници за онлайн изкупуване.

9. БГ Учебник не носи отговорност за некоректно изпратени учебници от страна на Продавача и не се ангажира с връщането им след отказ от изкупуване. В този случай учебниците остават в куриерската фирма и могат да се върнат на Продавача след съгласуване с нея, като доставките и в двете посоки са за сметка на Продавача.

10. БГ Учебник изкупува учебниците и помагалата на 30% от цената, на която са закупени. Системата на сайта автоматично изчислява сумата, която Продавачът трябва да получи под формата на бонус точки, които автоматично се зареждат в профила му, след като БГ Учебник одобри получените от Продавача учебници.

11. Всеки, който желае да продаде учебниците си, трябва да влезе в профила си в bguchebnik.com, след което да влезе в меню "Изкупуване на учебници" и да прегледа учебниците, които е поръчвал до този момент. След това трябва да маркира чрез отбелязване учебниците, които желае да бъдат изкупени, да прочете и да се съгласи с Условията за изкупуване и да натисне бутона "изпрати".

12. След като заявката за изкупуване бъде изпратена, Продавачът трябва да изпрати с куриер посочените от него в заявката учебници на БГ Учебник.

13. Изпращането на учебниците се извършва единствено с куриерска фирма СПИДИ (Speedy), като пратката задължително се изпраща от офис на фирмата. Ако в населеното място, в което живее Продавачът, няма офис на СПИДИ, се допуска изключение пратката да бъде изпратена от дома на Продавача със заявка за посещение на куриер на СПИДИ. Офисите на СПИДИ могат да се видят тук.

14. Адресът за доставка на пратката е офисът на СПИДИ в гр. София, ул. "Искърско шосе" 13.

15. Таксата за доставка на изкупените учебници се поема от БГ Учебник и е за негова сметка, което задължително се посочва от Продавача в куриерските документи.

16. Всеки продавач може да изпраща учебници само веднъж в рамките на 1 (една) изкупна кампания (от 12 август до 12 септември 2019 г.).

     16.1.          В случай че Продавачът иска да изпрати учебници повече от един път, то таксите за доставките на всички пратки след първата са за сметка на Продавача. В този случай Продавачът сам избира куриерската фирма и начина, по който пратките да бъдат доставени.

     16.2.          В този случай всички останали условия за онлайн изкупуване остават същите, с изключение на стойността на доставката, която е за сметка на Продавача.

17. БГ Учебник си запазва правото да откаже да приеме пратка, ако Продавачът не е изпълнил някое от условията в т. 13, т. 14 и т. 15 и е изпратил пратката с друга куриерска фирма, на друг адрес или не е посочил, че доставката е за сметка на БГ Учебник.

18. Сумата от изкупените учебници ще бъде предоставена на Продавача от БГ Учебник под формата на бонус точки, които автоматично ще се заредят в профила на продавача, след одобрението на изпратените от него учебници от БГ Учебник. 

19. 1 (една) бонус точка се равнява на 1 (един) български лев. При приравняването на левове към точки се използва следната методика: точковата равностойност от 0,50 лв. до 0,99 лв. е 1 (една ) бонус точка, а тази от 0,00 лв. до 0,49 лв. е 0 (нула) бонус точки. 

20. Бонус точките могат да се използват за закупуване на всеки от продукти в сайта bguchebnik.com, както и за таксата за доставка.

21. За изкупените учебници НЕ могат да се получават пари в брой.

22. Настоящата програма за обратно изкупуване ще се проведе в периода от от 12 август до 12 септември 2019 г., като ще се приемат единствено учебници, за които Продавачът е заявил желание чрез изпращане на заявка за изкупуване в този срок.

23. За да продаде учебници по настоящата програма, Продавачът трябва да е направил поне една поръчка в сайта bguchebnik.com в периода от 1 август 2012 г. до 10 септември 2019 г.

24. За продадените си учебници всеки Продавач, който е продал учебници на БГ Учебник, ще получи бонус точки, които може да използва при направата на следващата/ите си поръчка/и в сайта bguchebnik.com.

25. Бонус точките ще бъдат заредени в профила на Продавача в срок от пет работни дни, считано от датата на получаване и одобряване на изкупените учебници.  

26. Бонус точките са с валидност до 31.12.2019 г. и могат да бъдат използвани за една или за повече поръчки, в зависимост от размера им и нуждите на притежателя им. След тази дата бонус точките автоматично стават невалидни и няма да могат да бъдат използвани.

27. С цел по-качествено обслужване и предотвратяване на грешки, кореспонденцията за обратното онлайн изкупуване ще се води единствено в писмен вид чрез електронни писма (имейли), като от страна на БГ Учебник имейлът за кореспонденция е izkupuvane@bguchebnik.com.

28. Настоящите условия важат единствено за онлайн книжарницата bguchebnik.com и могат да се различават от условията в магазинната мрежа на БГ Учебник. БГ Учебник си запазва правото в случай на необходимост да променя настоящите условия, а Продавачът се задължава да се запознае с актуалните условия непосредствено преди да се съгласи с тях.

29. С изпращането на учебници всеки Продавач декларира, че се е запознал с настоящите условия и се съгласява безпрекословно с тях. 

Дата на последна редакция: 11.08.2019 г.